ДАН-МАК е данско - македонска компанија која инвестира во изградба на станбен и деловен простор и врши негова продажба. поставуваме ВИСОКИ СТАНДАРДИ соработуваме со СТРУЧНИ ТИМОВИ Станеви Скопје и Кавадарци употребуваме НАПРЕДНА ТЕХНОЛОГИЈА и материјали со ВИСОК КВАЛИТЕТ се стремиме кон највисоките ЕТИЧКИ СТАНДАРДИ нашиот ИНТЕГРИТЕТ е безкомпромисен работиме ЧЕСНО и ФЕР планираме и делуваме долгорочно за ИДНИНАТА, за доброто на нашите клиенти, нашата компанија, нашите градови ул. Анкарска 29А л.1 1000, Скопје - Р. Македонија Даниел Норнилд - Сопственик Драган Конески - Директор Сашка Јовановска - Архитект Јанко Костов - Регионален менаџер Кавадарци 29 Ноември Бр. 57 29 Ноември Бр. 57a Влае Кавадарци станеви стан